הדרכת הורים

מפגש עם ההורים לשם טיפול בילד או בסביבה המשפחתית. במפגשים מתבצעת התבוננות וחשיבה משותפת של ההורים והמטפלת מתוך ניסיון להבנת ההתנהלות של הילד והאינטרקציה איתו, לשם יצירת שינוי חיובי בסביבה המשפחתית ובמצבו הרגשי והתפקודי של הילד. ניתן לקבל החזר חלקי מקופות החולים.